STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH POLEKSMOT

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH POLEKSMOT

Katowice
Dane rejestrowe
Nazwa firmy STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH POLEKSMOT
Forma prawna Stowarzyszenie
NIP 634-01-32-502
KRS 0000029733
REGON 271006432