STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN

STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN

Poznań
Dane rejestrowe
Nazwa firmy STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN
Forma prawna Stowarzyszenie
NIP 781-10-25-517
KRS 0000055717
REGON 632242343