Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Pruszków
Dane rejestrowe
Nazwa firmy Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
Forma prawna brak
NIP 534-10-75-384
KRS 0000174061
REGON 010141595